Afganistan-Usaıd Küresel İttifak Kalkınma Programı Kapsamında İşbirliği -
Facebook English English
Nevşehir

Afganistan-Usaıd Küresel İttifak Kalkınma Programı Kapsamında İşbirliği

Odalar Birliği’nden aldığımız bir yazıda, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından birçok bölgede, ülkede ve sektörde ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla kamu-özel ortaklıkları geliştirmek üzere bir Küresel İttifak Kalkınma Programı (Global Alliance Development Programme) başlatıldığı ve programın
piyasa geliştirme, geliştirilmiş tedarik zincirleri ile inovasyonun, girişimciliğin, iş geliştirmenin, özel sektörün yatırımlarının ve finansmanının teşviki konularına odaklandığının belirtildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, USAID Kabil Ofisi yetkililerince tarım ürünleri işleyen, üreten, ithal eden ve perakende satışını yapan Türk firmalarının belirlenmesi ve Küresel İttifak Kalkınma Programı kapsamında USAID tarafından sağlanacak fonlardan yararlanmak üzere Afgan firmalarla işbirliği yapmak isteyecek tüm şirketlerinin
USAID’e bildirilmesi konusunda yardım talep edildiği ifade edilmiştir.

Söz konusu hizmetten yararlanabilmek için, Afgan firmalarla iş ortaklıkları kurma konusunda istekli olabilecek firmaların, Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere, Odalar Birliği’ne bildirilmesi gerekmektedir.

DERGİLERİMİZ