Girne-Ticaret Karma Komisyonu 2.dönem toplantısı -
Facebook English English
Nevşehir

Girne-Ticaret Karma Komisyonu 2.dönem toplantısı

İlgide kayıtlı yazıda; Eşbaşkanlığı Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer tarafından yapılan “Türkiye –Gine Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 2. Dönem Toplantısı’nın 13-14 Şubat 2013 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir. Bu itibarla anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile söz konusu toplantı sonunda imzalanacak tutanakta yer alması talep edilen metin önerilerinizin en geç 24 Ocak 2013 tarihine kadar TOBB’nin (E-posta: irem.ahi@tobb.org.tr Faks:312-218 22 09) iletilmesi mümkündür.

DERGİLERİMİZ