Canlı Hayvan İthalat Yasağının Kaldırılması -
Facebook English English
Nevşehir

Canlı Hayvan İthalat Yasağının Kaldırılması

İlgide kayıtlı yazıda, Riyad Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen Suudi Arabistan Tarım
Bakanlığı’nın 10.02.2013 tarihli ve 127665 sayılı kararıyla ülkemizden canlı koyun, keçi ve inek ithaline konan yasağın belirli şartlar dahilinde kaldırıldığı ifade edilmektedir. Anılan Bakanlığın ithalat için gereken bahse
konu şartlarını içeren notası ve gayri-resmi tercümesine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslar arası İş İmkanları/diğer Duyurular” bölümünden ulaşılabilir.

DERGİLERİMİZ