Libya/Suriye SGK Prim Borçlarının Ertelenmesi -
Facebook English English
Nevşehir

Libya/Suriye SGK Prim Borçlarının Ertelenmesi

Libya ve Suriye’de faaliyette bulunan firmaların prim borçlarının erteleme süresinin uzatılması konusunda sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı’ndan alınan yazıya atfen; Libya ve Suriye’de meydana gelen olayların anlık başlayan ve sona eren bir olay niteliğinde olmadığı dikkate alınarak, anılan ülkelerde meydana gelen olayları belirli bir tarih ile ifade etmenin mümkün olmaması nedeniyle, olağanüstü politik risk olarak belirlenen sürecin başlamasından sonuçlanmasına kadar geçen zamanın tamamının Kurumları açısından “olayın meydana geldiği tarih” olarak değerlendirilmesi gerekliliğinin ortaya çıktığı ifade edilmektedir. Libya ve Suriye’de meydana gelen olaylardan dolayı prim borçlarının 5510 sayılı kanunun 91. Maddesi kapsamında ertelendiği halde erteleme süresi sona eren ancak mücbir sebep halinin devam etmesinden dolayı borçlarının yeniden ertelenmesini talep eden firmalarımızın, mücbir sebep halinin devam ettiği hususunda tevsik edecekleri
bilgi ve belgelerden mücbir sebep halinde olduklarının anlaşılması halinde önceki ertelemenin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren borçlarının yeniden bir yıla kadar ertelenmesinin mümkün bulunduğu belirtilmektedir.

DERGİLERİMİZ