ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Hk -
Facebook English English
Nevşehir

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Hk

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra, dünya genelinde bilinirliği ve kullanımı en yaygın olan ikinci standart olup, Türkiye’de de birçok sektörden kuruluş bu standardın gereklerini yerine getirmektedir. Sürekli iyileştirme mekanizmasıyla tasarlanan standartlar, değişen şartları ve ihtiyaçları karşılamak üzere, periyodik olarak gözden geçirilmekte ve revize edilmektedir. Bu çerçevede, Uluslar arası Standardizasyon Örgütü (ISO) en son 2004 yılında yayınlanmış olduğu ISO 14001 standardının ve bu standardın uygulanmasına yönelik kılavuz bilgiler içeren ISO 14004
standardının revizyon çalışmalar kapsamında www.iso.org/14001survey2013 web adresinde ISO 14001 Sürekli İyileştirme Anketi 2013’ü uygulamaya başlamıştır.

DERGİLERİMİZ