BREZİLYA'DA BÜYÜMEYİ HIZLANDIRMA PROGRAMI -
Facebook English English
Nevşehir

BREZİLYA'DA BÜYÜMEYİ HIZLANDIRMA PROGRAMI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)’nden odamıza gelen bir yazıya göre, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Brezilya’da büyümeyi hızlandırma programı kapsamında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan otoyol, liman, havaalanı ve demiryolu inşası gibi altyapı projeleri ile araştırmaya açılacak petrol ve doğalgaz alanlarının ihale süreçleri hakkında bilgilendirmede bulunmak ve ihalelere yatırımcı çekmek amacıyla New York, Londra, Tokyo ve Singapur dahil dünyanın belli başlı ticaret ve sanayi merkezlerinde düzenlenmesi planlanan “Road Show” toplantılarından ilkinin 5 Şubat 2013 tarihinde Sao Paulo’da düzenlendiği belirtilmektedir.


Yazıda devamla, “Infrastructure and Energy in Brazil- Projects, Financing and Opportunities” başlıklı tanıtım toplantısında;
- 2013 Mart ayından başlamak üzere açılacak havaalanı, karayolu ve liman ihalelerinde yerli ve yabancı tüm şirketlerin eşit şartlarla katılabileceği,
- Yatırım teşvik sisteminde gerçekleştirilen değişiklikler ile ihale şartlarında iyileştirmeye gidildiği ve otoyolların inşa ve işletmesini daha cazip hale getirecek şartları sağlanmaya çalışıldığı,
- 7.500 km’lik otoyol hattının dokuz ayrı dilimde açılması ve 42 milyar Real değerinde yatırımda bulunulmasınm öngörüldüğü otoyol ihalesini kazanan şirketler için işletme imtiyaz süresinin 25 yıldan 30 yıla, yatırım geliri oranının yıllık %5’ten %10,8’e, Brezilya Kalkınma Bankası (BNDES) tarafmdan sağlanacak kredi katkısının vadesinin 20 yıldan 25 yıla çıkarılması; kredi ödemesine başlanmasında ise 3 yıllık sürenin 5 yıla çıkarılması, uzun vadeli faiz oranrnda indirime gidilmesi ve kredi alacak firmaların likit malvarlıklarının kredi miktarınm bir katı kadar olmasının yeterli kabul edilmesi gibi kolaylıklar sağlanacağı,

- 25 yılda 10 bin km’lik olması ve 91 milyar Real yatırımda bulunulması planlanan demiryolu ağı için şirketlere 30 yıl imtiyaz süresi, bağımsız operatörlük ve hisselerin halka açılımı gibi kolaylıklaruı tanınmasımn Öngörüldüğü,
- Elektrik santralleri, limanlar ve havaalanlan için ise, sırasıyla 148 milyar, 54,2 milyar ve 34,9 milyar Real değerinde yatırım yapılmasmın planlandığı,
- 2013 yılı içerisinde deniz dibinde kıta sahanlığı dahilinde yeni petrol ve doğalgaz araştırma alanlarımn (13 havzada 289 blok) ihaleye çıkarmasımn, ilk ihalenin 14-15 Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleştirilmesinin beklendiği ve ihaleye katılmak isteyen firmalarm 26 Mart 2013 tarihine kadar başvuruda bulunmalarının gerekli olduğu
hususlarının dile getirildiği ifade edilmektedir.

DERGİLERİMİZ