Mısır'ın 2013 Yılı Öncelikli Projeleri -
Facebook English English
Nevşehir

Mısır'ın 2013 Yılı Öncelikli Projeleri

İlgide kayıtlı yazı ile, Dışişleri Bakanlığı’nın 03 Ocak 2013 tarihli ve 3527777 sayılı yazısına atfen “Mısır Arap Cumhuriyeti’nin 2013 yılına ilişkin Petrol Alanında Öncelikli Projeleri” ni açıklayan listeler iletilmiş olup, TOBB web sayfası (www.tobb.org.tr) sağ panelinde yer alan “Uluslar arası İş İmkanları” başlığı altındaki “Özelleştirme
ve Yatırım Projeleri” başlığından ulaşılabilmektedir.

DERGİLERİMİZ