Tek Risk Sigortası Genel Şartları -
Facebook English English
Nevşehir

Tek Risk Sigortası Genel Şartları

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda,
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından alınan bir yazıya atfen, yurtdışında yatırım yapan şirketlerimizin faaliyet gösterdikleri ülkelerde maruz kaldıkları çeşitli politik ve ticari riskler nedeniyle uğrayabilecekleri mali kayıpların
teminat altına alınması amacıyla sigorta sektörü ile birlikte Tek Risk Sigortası Genel Şartlarının hazırlandığı belirtilmektedir. Tek risk sigortası Genel Şartlarına, TOBB web sitesi(www.tobb.org.tr) TOBB Birimleri-Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi-Dış ticaret Müdürlüğü Birim Ana Sayfası altında, “Duyurular bölümünden ulaşılabilmektedir.

DERGİLERİMİZ